2018 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği - Video Dersler

Video Dersler (Online)

250    125

Flash Bellek Video Dersler (Offline) 2018 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği

350    175

Favorileme ekle         

Online Video Ders Satın Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

-Video ders paketleri canlı ders değildir. Stüdyo ortamında kayıt edilmiş video derslerdir.

-Bu pakette yer alan her bir video dersi kullanıcılar son erişim tarihine kadar sadece 20 (yirmi) defa izleyebileceklerdir.

-Online Video dersler 2018 ÖABT sınavına kadar erişime açık olacaktır. Sınavdan sonra erişime kapatılmaktadır.

-Satın aldığınız ders paketini derslerim alanından anından izlemeye başlayabilirsiniz

Satın alacak öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur.

 

Flash Bellek Offline Ders Satın Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

- Flash Bellek kurulumu Windows xp ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu değidir.

- Satın alınan ürün ortalama 2-3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir.

- Kullanıcılar, video derslere yayımlanma/erişime açılma tarihinden itibaren; 
2018 ÖABT sınav tarihine kadar erişebileceklerdir. Bu tarihten sonra videolara erişim kapatılacaktır.

- Satın alınan flash bellek ile yalnızca iki (2) bilgisayarda aktivasyon işlemi yapılabilir.

- Kontrol bandı yırtılan ürünün iadesi yoktur.

- Flash Bellek ÖABT Kimya Öğretmenliği Video Dersler paketi 32 GB Flash bellek ile tarafınıza gönderilecektir.

- Flash bellek video derslerimizi internete bağlı olmadan bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz.

- Videolar sadece bilgisayar üzerinden izlenilebilir. Videolar telefon veya tablete kopyalanarak kullanılamaz.

Satın alacak öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur.

KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Video Dersler

Kimya (1-41) 11:25:03   Zahide Akrabaoğlu
Kimya (42-74) 14:23:55   Gökhan Duygu
Kimya (75-107) 10:15:32   Elif Ercan
Kimya (108-164) 19:53:31   Ozan Özdemir
Alan Eğitimi 08:30:54  Memduh Sami Taner
  64:28:55  

Ders Video
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-1
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-2
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-3
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-4
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-5
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-6
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-7
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-8
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-9
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-10
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-11
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-12
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-13
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-14
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-15
Öabt Kimya-Ozan Özdemir-16
Kimya-1-Kimya Bilimi-1
Kimya-2-Kimya Bilimi-2
Kimya-3-Madde-1
Kimya-4-Madde-2
Kimya-5-Madde-3
Kimya-6-Madde-4
Kimya-7-Madde-5
Kimya-8-Madde-5
Kimya-9-Maddeler Arası Isı Alışverişi
Kimya-10-Ünite Sonu Testi
Kimya-11-Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi
Kimya-12-Periyodik Cetvel
Kimya-13-Grupların Genel Özellikleri-1
Kimya-14-Grupların Genel Özellikleri-2
Kimya-15-Elementlerin Periyodik Cetvelde Değişen Özellikleri-1
Kimya-16-Elementlerin Periyodik Cetvelde Değişen Özellikleri-2
Kimya-17-Elementlerin Periyodik Cetvelde Değişen Özellikleri-3
Kimya-18-Elementlerin Periyodik Cetvelde Değişen Özellikleri-4, Kovalent, İyonik ve Van Der Waals Yarıçapı
Kimya-19-Kovalent, İyonik ve Van Der Waals Yarıçapı-2
Kimya-20-Bileşikler
Kimya-21-Bileşiklerin Adlandırılması
Kimya-22-Değerlik Bulma, Bileşiklerin Sınıflandırılması
Kimya-23-Bileşiklerin Sınıflandırılması-2
Kimya-24-Bileşiklerin Sınıflandırılması-3
Kimya-25-Kimyasal Tepkimeler
Kimya-26-Kimyasal Tepkime Türleri-1
Kimya-27-Kimyasal Tepkime Türleri-2
Kimya-28-Kimyasal Tepkime Türleri-3
Kimya-29-Kimyasal Tepkime Türleri-4
Kimya-30-Atom
Kimya-31-Atom Altı Parçacıkların Keşfi-1
Kimya-32-Atom Altı Parçacıkların Keşfi-2
Kimya-33-Işık
Kimya-34-Madde-Işık Etkileşimi-1
Kimya-35-Madde-Işık Etkileşimi-2
Kimya-36-Madde-Işık Etkileşimi-3
Kimya-37-Madde-Işık Etkileşimi-4
Kimya-38-Kuantum Sayıları
Kimya-39-Küresel Simetri
Kimya-40-Temel Hal-Uyarılmış Hal
Kimya-41-Atom Türleri
Kimya-42-KİMYASAL BAĞLAR 1
Kimya-43-KİMYASAL BAĞLAR 2
Kimya-44-KİMYASAL BAĞLAR 3
Kimya-45-KİMYASAL BAĞLAR 4
Kimya-46-KİMYASAL BAĞLAR 5
Kimya-47-KİMYASAL BAĞLAR 6
Kimya-48-KİMYASAL BAĞLAR 7
Kimya-49-KİMYASAL BAĞLAR 8
Kimya-50-KİMYASAL BAĞLAR 9
Kimya-51-KİMYASAL BAĞLAR 10
Kimya-52-KİMYASAL BAĞLAR 11
Kimya-53-MOLEKÜLER ORBİTAL KURAMI 1
Kimya-54-MOLEKÜLER ORBİTAL KURAMI 2
Kimya-55-MOLEKÜLER ORBİTAL KURAM 3
Kimya-56-MOLEKÜLER ORBİTAL KURAM 4
Kimya-57-Mol Kavramı-1
Kimya-58-Mol Kavramı-2
Kimya-59-Kimyasal Yasalar
Kimya-60-Kimyasal Hesaplamalar-1
Kimya-61-Kimyasal Hesaplamalar-2
Kimya-62-Kimyasal Hesaplamalar-3
Kimya-63-Gazlar
Kimya-64-Basınç
Kimya-65-Gaz Yasaları
Kimya-66-Kısmi Basınç
Kimya-67-Tepkimeli Gazlar
Kimya-68-Çözeltiler
Kimya-69-Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Kimya-70-Çözünme Hızıne Etki Eden Faktörler
Kimya-71-Çözeltilerin Karıştırılması
Kimya-72-Karışımlar
Kimya-73-Karışımlarda Koligatif Özellikler
Kimya-74-Kaynama Noktası Yükselmesi
Kimya-75-Yüzey Gerilimi
Kimya-76-Nicel Analiz Yöntemleri
Kimya-77-Radyoaktiflik-1
Kimya-78-Radyoaktiflik-2
Kimya-79-Radyoaktiflik-3
Kimya-80-Kimyasal Tepkimelerde Enerji-1
Kimya-81-Kimyasal Tepkimelerde Enerji-2
Kimya-82-Kimyasal Tepkimelerde Enerji-3
Kimya-83-Tepkime Entalpisi
Kimya-84-Kalorimetre Kapları
Kimya-85-Termodinamik
Kimya-86-Kimyasal Kinetik
Kimya-87-Kimyasal Tepkimelerin Hızı-1
Kimya-88-Kimyasal Tepkimelerin Hızı-2
Kimya-89-Kimyasal Tepkimelerin Hızı-3
Kimya-90-Kimyasal Tepkimelerde Denge-1
Kimya-91-Kimyasal Tepkimelerde Denge-2
Kimya-92-Kimyasal Tepkimelerde Denge-3
Kimya-93-Çözünürlük Dengesi-1
Kimya-94-Çözünürlük Dengesi-2 Seçimli Çöktürme
Kimya-95-Çözünürlük Dengesi-3 Kompleks İyon Sabitleri ve Oluşum Sabitleri
Kimya-96-Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi-1
Kimya-97-Saf Suyun İyonlaşması-2
Kimya-98- Asit ve Bazlar-3
Kimya-99-Asit Ve Bazlar-4
Kimya-100-Asit ve Bazlar-5
Kimya-101-Elektrokimya-1
Kimya-102-Elektrokimya-2
Kimya-103-Elektrokimya-3
Kimya-104-Organik Kimya-1
Kimya-105-Organik Kimya-2
Kimya-106-Organik Kimya-3
Kimya-107-Organik Kimya-4
Kimya-108-Organik Kimya-5
Kimya-109-Organik Kimya-6
Kimya-110-Organik Kimya-7
Kimya-111-Organik Kimya-8
Kimya-112-Organik Kimya-9
Kimya-113-Organik Kimya-10
Kimya-114-Organik Kimya-11
Kimya-115-Organik Kimya-12
Kimya-116-Organik Kimya-13
Kimya-117-Organik Kimya-14
Kimya-118-Organik Kimya-15
Kimya-119-Organik Kimya-16
Kimya-120-Organik Kimya-17
Kimya-121-Organik Kimya-18
Kimya-122-Organik Kimya-19
Kimya-123-Fizikokimya-1
Kimya-124-Fizikokimya-2
Kimya-125-Fizikokimya-3
Kimya-126-Fizikokimya-4
Kimya-127-Fizikokimya-5
Kimya-128-Fizikokimya-6
Kimya-129-Fizikokimya-7
Kimya-130-SPEKTROSKOPİ 1
Kimya-131-SPEKTROSKOPİ 2
Kimya-132-SPEKTROSKOPİ 3
Kimya-133-KİMYA SPEKTROSKOPİ 4
Kimya-134-SPEKTROSKOPİ 5
Kimya-135-SPEKTROSKOPİ 6
Kimya-136-SPEKTROSKOPİ 7
Kimya-137-SPEKTROSKOPİ 8
Kimya-138-SPEKTROSKOPİ 9
Kimya-139-SPEKTROSKOPİ 10
Kimya-140-KOORDİNASYON KİMYASI 1
Kimya-141-KOORDİNASYON KİMYASI 2
Kimya-142-KOORDİNASYON KİMYASI 3
Kimya-143-KOORDİNASYON KİMYASI 4
Kimya-144-KOORDİNASYON KİMYASI 5
Kimya-145-KOORDİNASYON KİMYASI 6
Kimya-146-KOORDİNASYON KİMYASI 7
Kimya-147-KOORDİNASYON KİMYASI 8
Kimya-148-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 1
Kimya-149-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 2
Kimya-150-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 3
Kimya-151-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 4
Kimya-152-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 5
Kimya-153-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 6
Kimya-154-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 7
Kimya-155-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 8
Kimya-156-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 9
Kimya-157-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 10
Kimya-158-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 11
Kimya-159-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 12
Kimya-160-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 13
Kimya-161-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 14
Kimya-162-ORGANİK KİMYA EK KONULAR 15
Kimya-163-ORGANİK KİMYA EK KONULAR SORULARI
Kimya-164-KOORDİNASYON KİMYASI SORULARI
Kimya-Alan Eğitimi-1
Kimya-Alan Eğitimi-2
Kimya-Alan Eğitimi-3
Kimya-Alan Eğitimi-4
Kimya-Alan Eğitimi-5
Kimya-Alan Eğitimi-6
Kimya-Alan Eğitimi-7
Kimya-Alan Eğitimi-8
Kimya-Alan Eğitimi-9
Kimya-Alan Eğitimi-10
Kimya-Alan Eğitimi-11
Kimya-Alan Eğitimi-12
Kimya-Alan Eğitimi-13
Kimya-Alan Eğitimi-14
Kimya-Alan Eğitimi-15
Kimya-Alan Eğitimi-16
Kimya-Alan Eğitimi-17
Kimya-Alan Eğitimi-18
Kimya-Alan Eğitimi-19
Kimya-Alan Eğitimi-20
Kimya-Alan Eğitimi-21
Kimya-Alan Eğitimi-22

Henüz yorum yapılmamış.
Doğrulama Kodu

Öne Çıkan Video Ders Paketleri