2019 KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği - Video Dersler

Video Dersler (Online)

150    75

Flash Bellek Video Dersler (Offline) 2019 KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği

400    200


Online Video Ders Satın Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

-Video ders paketleri canlı ders değildir. Stüdyo ortamında kayıt edilmiş video derslerdir.

-Bu pakette yer alan her bir video dersi kullanıcılar son erişim tarihine kadar sadece 20 (yirmi) defa izleyebileceklerdir.

-Online Video dersler 2019 ÖABT sınav tarihine kadar erişime açık olacaktır. Sınavdan sonra erişime kapatılmaktadır.

-Satın aldığınız ders paketini derslerim alanından anından izlemeye başlayabilirsiniz

Satın alacak öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur.


Flash Bellek Offline Ders Satın Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

- Flash Bellek kurulumu Windows xp ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu değidir.

- Satın alınan ürün ortalama 2-3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir.

- Kullanıcılar, video derslere yayımlanma/erişime açılma tarihinden itibaren; 
2019 ÖABT sınav tarihine kadar tarihine kadar erişebileceklerdir. Bu tarihten sonra videolara erişim kapatılacaktır.

- Satın alınan flash bellek ile yalnızca iki (2) bilgisayarda aktivasyon işlemi yapılabilir.

- Kontrol bandı yırtılan ürünün iadesi yoktur.

- Flash Bellek ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Video Dersler paketi 32 GB Flash bellek ile tarafınıza gönderilecektir.

- Flash bellek video derslerimizi internete bağlı olmadan bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz.

- Videolar sadece bilgisayar üzerinden izlenilebilir. Videolar telefon veya tablete kopyalanarak kullanılamaz.

Satın alacak öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur.

KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Video Dersler

Analiz 18:54:43   Hakan Efe
Lineer Cebir 06:26:31   Ahmet Tümer
Soyut Cebir 06:45:02   Fikret Hemek
Diferansiyel Denklemler 06:27:28   Hakan Efe
Analitik Geometri 06:55:42   Hakan Efe
İstatistik ve Olasılık 06:48:31   Hakan Tahiri Mutlu
Lise Matematik Alan Eğitimi 10:20:37   Kürşat Yenilmez
Toplam Süre 63:08:33  
Ders Video
Analiz-1- Fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerinin bulunması
Analiz-2-Fonksiyon çeşitleri
Analiz-3-Tamdeğer fonksiyonu ve grafiği
Analiz-4-İşaret fonksiyonu ve mutlak değer fonksiyonu
Analiz-5-Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar
Analiz-6-Hiperbolik fonksiyonlar, fonksiyonun limiti
Analiz-7-Sandviç teoremi, trigonometrik ve üstel limitler
Analiz-8-Fonksiyonlarda süreklilik ve süreksizlik çeşitleri
Analiz-9-Sürekli fonksiyonlarla ilgili teoremler
Analiz-10-Türev alma kuralları
Analiz-11-Parametrik türev, kapalı türev ve yüksek mertebeden türev
Analiz-12-Türevin geometrik anlamı, fiziksel uygulaması, artanlık ve azalanlık
Analiz-13-Mutlak maksimum ve mutlak minimum
Analiz-14-Türevin Uygulamaları, maksimum ve minimum problemleri
Analiz-15-Belirsizlikler I
Analiz-16-Belirsizlikler II ve Yaklaşık Değer Hesabı
Analiz-17-Grafik çizimleri I
Analiz-18-Grafik çizimleri II
Analiz-19-Rolle teoremi ve diferensiyelin ortalama değer teoremi
Analiz-20-Belirsiz integral ve değişken değiştirme I
Analiz-21-İntegralde değişken değiştirme II
Analiz-22-İntegralde değişken değiştirme III
Analiz-23-İntegralde özel değişken değiştirmeler ve kısmi integrasyon
Analiz-24-Basit kesirlere ayırma ile integral
Analiz-25-Trigonometrik integraller ve Belirsiz integralin uygulamaları
Analiz-26-Belirli integral
Analiz-27-Belirli integralle ilgili teoremler
Analiz-28-İntegral işareti altında türev alma, Ortalama değer hesabı
Analiz-29-İntegralle alan hesabı
Analiz-30-İntegralle hacim hesabı
Analiz-31-Eğri uzunluğu ve Dönel yüzeylerin alan hesabı
Analiz-32-Pappus-Guldin Teoremleri ve İntegral yardımıyla limit hesabı
Analiz-33-Genelleştirilmiş İntegraller
Analiz-34-Kutupsal koordinatlar
Analiz-35-Gül eğrilerinin çizimi ve alan hesabı
Analiz-36-Diziler
Analiz-37-Seriler
Analiz-38-Seriler için yakınsaklık testleri
Analiz-39-Kuvvet serileri
Analiz-40-Çok Değişkenli Fonksiyonlar
Analiz-41-Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit ve süreklilik
Analiz-42-Kısmi Türev, zincir kuralı, kapalı türev
Analiz-43-Teğet düzlem denklemi, yönlü türev
Analiz-44-Lineerleştirme, Tam diferansiyel, Kritik noktaların bulunması
Analiz-45-İki katlı integral
Analiz-46-Kutupsal koordinatlar Yardımıyla iki katlı integral hesabı
Analiz-47-Hacim Hesabı I
Analiz-48-Hacim Hesabı II
LİNEER CEBİR-1(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-2(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-3(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-4(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-5(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-6(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-7(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-8(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-9(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-10(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-11(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-12(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-13(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-14(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-15(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-16(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-17(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-18(Ahmet Tümer) YENİ***
LİNEER CEBİR-19(Ahmet Tümer) YENİ***
Soyut Cebir-1 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-2 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-3 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-4 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-5 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-6 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-7 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-8 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-9 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-10 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-11 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-12 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-13 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-14 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-15 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-16 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-17 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-18 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-19 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-20 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-21 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-22 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-23 (Fikret Hemek) YENİ*
Soyut Cebir-24 (Fikret Hemek) YENİ*
Diferansiyel Denklemler-1-Genel Kavramlar ve Tanımlar
Diferansiyel Denklemler-3-Birinci Mertebe ve Birinci Dereceden Adi Diferansiyel Denklemler Çözüm Yöntemleri
Diferansiyel Denklemler-4-Homojen Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-5-Homojen Hale İndirgenebilen Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-6-Lineer Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-7-Bernoulli ve Riccahi Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-8-Tam Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-9-Tam Hale Dönüştürülebilen Diferansiyel Denklemler İntegrasyon Çarpanları
Diferansiyel Denklemler-10-Dik Yörüngeler
Diferansiyel Denklemler-11-Özel Dönüşümlerde Çözülen Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-12-Özel Dönüşümlerde Çözülen Diferansiyel Denklemler ve Clairaut
Diferansiyel Denklemler-13-Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-14-Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler-15-Cauchy Euler Denlemleri
Diferansiyel Denklemler-16-Laplace Dönüşümleri
Diferansiyel Denklemler-17-Laplace Dönüşümleri
Analitik Geometri-1-Uzayda Vektörler-1
Analitik Geometri-2-Uzayda Vektörler-2
Analitik Geometri-3-Uzayda Doğrunun Denklemi
Analitik Geometri-4-Uzayda Düzlemler-1
Analitik Geometri-5-Uzayda Düzlemler-2
Analitik Geometri-6-Düzlemler-3
Analitik Geometri-7-Doğru ve Düzlem Soruları-1
Analitik Geometri-8-Doğru ve Düzlem Soruları-2
Analitik Geometri-9-Elips
Analitik Geometri-10-Hiperbol
Analitik Geometri-11-Parabol
Analitik Geometri-12-Simetri
Analitik Geometri-13-Eksenlerin Ötelenmesi
Analitik Geometri-14-Genel Konik Denklemi
Analitik Geometri-15-Genel Konik Denkleminde xy'li Terimi Yok Etme
Analitik Geometri-16-Küre
Analitik Geometri-17-Silindir ve Koni
Analitik Geometri-18-Dönel Yüzeyler
OLASILIK-İSTATİSTİK-1(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-2(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-3(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-4(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-5(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-6(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-7(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-8(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-9(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-10(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-11(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-12(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-13(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-14(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-15(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-16(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-17(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-18(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-19(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-20(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-21(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-22(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-23(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-24(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-25(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-26(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-27(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
OLASILIK-İSTATİSTİK-28(Hakan Tahiri Mutlu) YENİ***
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-1-Matematik Nedir?
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-2-Matematiği Öğrenme ve Öğretme
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-3-Matematik Öğretim Yöntemleri
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-4-Matematik Dersi Öğretim Programı
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-5-Problem Çözme
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-6-Mantık Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-7-Kümeler Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-8-Doğal Sayılar Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-9-Tam Sayılar Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-10-Modüler Aritmetik Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-11-Rasyonel Sayılar Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-12-Gerçek Sayılar Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-13-Üslü ve Köklü İfadeler Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-14-Polinomlar Öğretimi-1
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-15-Polinomlar Öğretimi-2
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-16-İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Fonksiyonlar Öğretimi-1
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-17-İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Fonksiyonlar Öğretimi-2
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-18-Olasılık ve İstatistik Öğretimi-1
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-19-Olasılık ve İstatistik Öğretimi-2
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-20-Trigonometri Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-21-Karmaşık Sayılar Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-22-Üstel Fonksiyon ve Logaritma Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-23-Tümevarım ve Diziler Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-24-Matris, Determinant ve Doğrusal Denklem Sistemleri Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-25-Fonksiyon Öğretimi-1
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-26
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-27-Limit ve Süreklilik Öğretimi
Lise-Matematik-Alan Eğitimi-28-Türev ve İntegral Öğretimi

Henüz yorum yapılmamış.
Doğrulama Kodu

Öne Çıkan Video Ders Paketleri