Uzaktan Eğitim Nedir?

  • Öğrenci ve öğretmenin zaman ve mekândan bağımsız olarak yürüttüğü eğitim – öğretim faaliyetleridir.
  • Çeşitli iletişim araçlarının kullanılması ilkesine dayanan, teknolojideki değişikliklere paralel olarak gelişen ve değişen kurumsal eğitim faaliyetleridir.
  • Öğrenci ve öğretmen arasındaki eğitsel iletişimin büyük bir bölümünün yüz yüze yapılmadığı sistemdir.
  • Öğrenmenin uzaktaki öğreticiden (öğretmenden) ziyade, hizmeti almakta olan öğrencinin kontrolüne bağlı olarak ilerlediği eğitim sistemidir.